MRkwadraat : Conflictmanagement, Mediation, Juridisch advies, Arbitrage, Coaching
arbitrage
 
 


MR²Kwadraat B.V.

Postbus 5028
5201 GA  's-Hertogenbosch

tel: 06 - 16 388 052
info@mrkwadraat.nl
www.mrkwadraat.nl

contact MRkwadraat Contact
routebeschrijving MRkwadraat Routebeschrijving
algemene voorwaarden MRkwadraat Algemene voorwaarden
KvK 171.909.15
 
     
 
     

 
  Conflictmanagement      Mediation      Arbitrage       Coaching      Juridisch advies  
 
  OVER MRkwadraat       MRkwadraat IN HET NIEUWS       MRkwadraat ONLINE       contact       home  
 
 

Arbitrage

Om een conflict op te lossen is het mogelijk dat partijen gezamenlijk een arbiter kiezen waaraan zij de zaak voorleggen. Deze arbiter neemt, nadat de zaak volgens het reglement is behandeld, een beslissing waaraan partijen gebonden zijn net als aan een vonnis van een rechter. Het grote voordeel van arbitrage ten opzichte van de gang naar de rechter is de tijdswinst.

MRkwadraat heeft een eigen Arbitage-instituut. Dat houdt in dat we verschillende hoog gekwalificeerde arbiters beschikbaar hebben waaraan u uw zaak kunt voorleggen. Klik hier voor een lijst met arbiters. Als extra service kunnen partijen online via een persoonlijke inlogcode via de site van MRkwadraat de actuele stand van zaken in hun dossier(s) volgen.

In de praktijk heeft MRkwadraat ervaren dat partijen het soms prettig vinden om arbitrage als 'vangnet' na een mediation te hebben. Dit betekent dat partijen eerst gezamenlijk onder begeleiding van een mediator proberen tot een oplossing van het conflict te komen. Wanneer partijen er echter in de mediation niet in slagen gezamenlijk tot een oplossing te komen, wordt de zaak voorgelegd aan een arbiter die de knoop doorhakt. Deze uitspraak van de arbiter is bindend en bespaart partijen alsnog de gang naar de rechter.

Veel organisaties kiezen ervoor een clausule in de algemene voorwaarden op te nemen. Hierin kan worden bepaald dat conflicten meteen worden voorgelegd aan een arbiter van het MRkwadraat Arbitrage-instituut of dat geschillen in eerste instantie via mediation moeten worden opgelost en wanneer dit niet lukt moeten worden voorgelegd aan een arbiter van het MRkwadraat Arbitrage-intsituut. Klik hier voor voorbeelden van dergelijke clausules.

Wilt u weten wat MRkwadraat voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!


 
contact
vrijblijvend contact

Wilt u weten wat MRkwadraat voor uw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op »


Intro
Nederlands Mediation Instituut NMI

Bekijk de animatie »


Aangesloten bij
Nederlands Mediation Instituut NMI

Nederlands Mediation Instituut


 
  Home | Conflictmanagement | Mediation | Arbitrage | Coaching | Juridisch advies
Over MRkwadraat | MRkwadraat in het nieuws | MRkwadraat online | Contact
 
  Copyright © 2008 | Inhoudsopgave | Archief | Credits | Login